Skip to content

Daardie omstrede 6 dae (deel 1)

1 Desember 2008

Hierdie inskrywing is gerig aan Christen gelowiges, en spesifiek aan (as ek daai woord kan gebruik) fundamentalistiese Christen gelowiges. Natuurlik is ongelowiges ook welkom om hier te lees en kommentaar te lewer. Hierdie inskrywing is vir alle praktiese doeleindes soos ‘n preek. Soos enige goeie preek bevat dit verskeie aanhalings uit die Bybel. So as jy iemand is wat nie daarvan hou om Bybelversies op woernale te lees nie, hou gerus verby.

Die skrifgedeelte wat ek as wegspringplek vir hierdie bespreking wil gebruik is waar Paulus aan die woord is in 1 Korintiërs 13 vers 8 tot 12:

“Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek ‘n kind was het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind. Maar noudat ek ‘n man is, is ek klaar met die dinge van ‘n kind. Nou kyk ons nog in ‘n dowwe spieël en sien ‘n raaiselagtge beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.”

Paulus stel dit baie duidelik dat die mensdom se kennis onvolledig is. Dit word ook gestel as ‘n noodwendigheid en as ‘n toestand wat gaan voortduur tot die voleinding van die tyd. As mens nou na die mensdom en sy gebrekkige kennis kyk, dan is dit noodwendig dat ons gaan vind dat mense oor die algemeen meeste van die tyd nie weet of iets die waarheid is of nie. Die mens is dus ‘n wese wat gebore is in ‘n toestand van onkunde en die proses om kennis in die win is moeilik en selfs pynlik. Ons word vertel in Prediker 1 vers 18 dat,

“Baie wysheid stel hoë eise, wie kennis versamel, versamel smart.”

God is egter nie suinig met kennis en wysheid nie. In Jakobus 1 vers 5 hoor ons,

“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late moet nie dink dat hy iets van die Here af sal ontvang nie.”

Lank voor die wetenskaplike meganisme bestaan het waardeur die mens self die waarheid oor dinge kon bekom, het God reeds die mensdom deur hul gedagte gelei in kennis en wysheid. Paulus verduidelik dit in Romeine 12 vers 2:

“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Let wel, die klem word geplaas op dit wat “goed en aanneemlik en volmaak is.” Met ander woorde, dit gaan nie oor kennis van die materiële wêreld nie, maar eerder oor morliteit — hoe om ‘n goeie lewe te lei.

Dus, al het die mensdom in die wêreld ingekom in ‘n toestand van totale onkunde, lei God hom om te weet wat reg en verkeerd is en hoe om te lewe sodat hy homself nie sal vernietig nie. Daarbenewens gee God aan die mens ook nog die vermoë om die natuur te kan bestudeer en verstaan. Daardeur leer die mens van God se skepping, van Sy almag, Sy vindingrykheid en Sy sorg. In Romeine 1 vers 19 en 20 stel Paulus dit so:

“Wat mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hul bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat mens nie met die oog kan sien nie.”

Dit is dus God se bedoeling dat die mensdom die natuur sal bestudeer. Verder kan dit wat op objektiewe manier in die natuur ontdek word nie in stryd wees met wat Hy deur die Bybel aan ons openbaar nie.

Te midde van al hierdie manier om God te leer ken en sy wil te kan verstaan, bly die mensdom steeds gekniehalteer deur onkunde. Dit is noodwendig so dat alle mense tot ‘n mindere of meerdere mate onkundig is oor die heelal waarin hulle leef en nog meer onkundig is oor die geeslike wêreld wat hulle nie eers kan sien of met die wetenskap kan bestudeer nie. As mens kyk na hoe Christene met mekaar kan stry is dit duidelik dat Christene ook nie van hierdie onkunde gevrywaar is nie. Dit is dus noodwendig so dat ‘n Christen ook sekere goed kan glo wat nie waar is nie.

As Christene glo ons dat mens op grond van ‘n mens se geloof gered word. Die vraag is nou, wat as daar nou een aspek is waarin jy glo wat nie waar is nie? Beteken dit dat mens sou verlore gaan omdat mens een ding verkeerd geglo het? Moet mens alles presies reg hê voordat mens gered kan word?

Dis tog logies dat eksakte kennis nie ‘n vereiste kan wees nie. Daar is wel sekere kernwaarhede wat ‘n mens moet weet om gered te word. Hierdie kennis word die evangelie genoem en dit word min of meer saamgevat in die verskillende geloofsbeleidenisse wat daar is. Dit is dus nie esoteries, op enige manier verskuil of enigsins moeilik om te weet nie. Dis egter nie genoeg om hierdie kennis bloot te “weet” nie. ‘n Christen moet dit deel van sy of haar lewe maak. Dit moet deel vorm van hierdie persoon se lewens- en wêreldsbeskouing.

Nou wat dan van die res? As hierdie kennis so min is dat dit in ‘n geloofsbeleidenis (een geskrywe bladsy miskien) saamgevat kan word, hoekom is die Bybel so dik? Want om gered te word is nie die einde van die storie nie. Daar is ook geestelike groei wat moet plaasvind nadat mens gered is. Dan is daar ook nog die basiese manier waarop gelowiges moet optree. Hieroor word daar breedvoerig in die Bybel gepraat. Paulus bespreek die maatstaf van die werk wat gelowiges doen nadat hulle gered is in 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15:

“… elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word; as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit vuur geruk is.”

Mens sien dus dat om gered te word nie die einde van die storie is nie.

Al die kennis wat betrokke is by die geestelike groei en optrede van gelowiges is baie meer as die kennis wat nodig is om gered te word. Beide is grootendeels gefokus op die optrede van gelowiges. Daar is egter ook ander informasie in die Bybel, maar hierdie informasie is nie naastenby so belangrik soos dit wat geestelike groei en optrede bepaal nie.

Byvoorbeeld, om te weet dat God die hemel en die aarde (met ander woorde die fisiese heelal en die geestelike domein) gemaak het, is belangrik (ek sou selfs so vêr gaan om te sê dat dit deel is van die saligmakende kennis), maar die detail van hoe God dit gedoen het is nie belangrik nie, want dit lei nie tot saligheid (redding) nie en dit bepaal ook nie optrede of geestelike groei nie.

Nou is daar mense wat dit hulle lewensmissie maak om hulle spesifieke interpretasie van hoe God die fisiese heelal gemaak het op die mensdom af te forseer. In die proses doen hulle soveel skade aan God se werk dat dit eintlik ‘n skande is. Hulle verloor totaal perspektief oor waaroor dit werklik gaan, naamlik die redding van mense. Instede daarvan om mense met oop arms te ontvang en te poog om hulle na God te lei, stoot hulle die mensdom weg en maak die deure op hulle toe. Verder drae hulle ‘n beeld uit wat glad nie met die liefde van God vereenselwig kan word nie. In die proses sleep hulle eintlik die Naam van God deur die modder.

Toe Jesus op aarde was het Hy ook met sulke mense te doen gekry. Hier is wat Jesus in die woorde van Matteus 23 vers 13 oor hierdie mense gesê het:

“Ellende wag vir julle skrifgeleerdes, Fariseërs, huigelaars! Julle sluit die deur van die koningkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder dié wat wel wil ingaan.”

So moet dit nie wees nie. In die vermanende woorde van Paulus in Titus 2 vers 9:

“Maar jy moet jou nie inlaat met dwase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos.”

Interessant genoeg word die Pentateug — dit is die eerste 5 boeke van die Bybel wat onder andere die skeppingsverhale bevat — soms die wet van Moses genoem.

Kom ons gelowiges hou ons fokus op dit wat belangrik is, veral wanneer dit kom by gelowiges se interaksie met ongelowiges.

————————————

In ‘n volgende deel wil ek dieper ingaan spesifiek op die interpretasies van die 6 skeppingsdae waaroor in Genesis 1 geskryf word.

Advertisements
71 Kommentaar
 1. Andrew permalink
  1 Desember 2008 3:47 nm

  Dankie vir die waarskuwing, ek hou verby en het nie verder gelees nie. My curiosity and desire for self inflicted pain will probably get the better of me eventually though. Don’t get cross at my comments please, it comes from an arrogant infidel.

 2. Andrew permalink
  1 Desember 2008 4:57 nm

  Okay, eventually I read it. *deep breath, one two three …ten*

  Now that we are all in a lekka mood to quote Jesus from the New Testament lets keep going shall we?

  Several times in the New Testament Jesus endorses the entirety of the Old Testament. In fact the Messiah is very specific and He says “… not an iota, not a dot, will pass from the law (OT) …” MATHEW 5:18-19

  Now lets all go back and read Leviticus from page one all the way through to its end, and while we do that we keep in mind what Jesus said!

 3. 1 Desember 2008 8:36 nm

  Andrew, het jy nie gelees nie? As jy wysheid kortkom kan jy dit van God vra. 😉 Maar jy sal moet glo. 😛

 4. Andrew permalink
  2 Desember 2008 12:34 vm

  Nie gelees nie? Dit is wat my na ateisme gedryf het in die eerste plek.

  The best way to discredit the Bible is the Bible itself. So too the Kor’an. No way, its game over for both.

 5. 2 Desember 2008 6:50 vm

  “Dit is wat my na ateisme gedryf het in die eerste plek.” Sou “Dit” nou verwys daarna dat jy nie wysheid gekry het nie omdat jy nie glo nie? So jou gebrek aan wysheid het jou gedryf na ateisme? 😉

  “The best way to discredit the Bible is the Bible itself.” Ek vind dit baie interessant dat julle dan steeds so obsessie het met die Bybel. Dit laat my dink aan sommige van die SA’ners in Kanada wat die hele tyd wil hoor hoe sleg dit gaan in SA sodat dit hulle kan oortuig om in Kanada te bly.

 6. Andrew permalink
  2 Desember 2008 8:41 vm

  Flippie dit is juis omdat ek nie wysheid het nie dat ek vra dat bewyse eers verskaf word voordat ek iets glo. Dis hoekom ek nie in Allah glo nie byvoorbeeld.

 7. 2 Desember 2008 3:01 nm

  “Nou is daar mense wat dit hulle lewensmissie maak om hulle spesifieke interpretasie van hoe God die fisiese heelal gemaak het op die mensdom af te forseer. In die proses doen hulle soveel skade aan God se werk dat dit eintlik ‘n skande is. Hulle verloor totaal perspektief oor waaroor dit werklik gaan, naamlik die redding van mense.”

  Kan nie meer saamstem nie, FF!

 8. Roer permalink
  3 Desember 2008 10:43 vm

  Dankie dat jy alles in perspektief plaas ‘dooms’. Sien uit na jou inskrywing oor Genesis.

 9. 3 Desember 2008 12:25 nm

  Andrew dan is jy agnosties en nie ‘n ateis nie. ‘n Ateis is iemand wat bereid is om te glo dat daar geen God is nie sonder dat hy bewyse daarvoor het.

  Dankie BiB

  Roer, hi nee ek is nie ‘n “dooms” nie. 😉 Besig daarmee.

 10. 3 Desember 2008 1:42 nm

  Dagse Doom Flippieganus 😉

  My eie, persoonlike ervaring het geleer dat om in God te glo eending is, maar om ‘n verhouding te bou deur Sy Woord die Bybel te bestudeer en biddend voor Hom te wees en ruimte te laat vir Hom om jou te onderrig en leer, redelik baie verskil van mekaar.

  Die kwessie van mense wat wil redeneer oor onbelangrike dinge is grootliks die rede vir die baie kerklike groeperinge (klubs) wat ons kry met hulle onbenullige reels.

  Fokus op God en verstaan / leer wat Hy van jou verwag en basta met die res.

  Dankie Flippiefanus, sien uit na jou volgende post.

  Groete

 11. 3 Desember 2008 2:31 nm

  Dominee sê jy! Nou sal ek my Sondag gesiggie moet opsit as ek hier kom loer. Flippie wil net waarsku ek het al my Sondagskool klasse gedop en halfpad belangstelling verloor. 😉

 12. 3 Desember 2008 2:49 nm

  😆 Neeeeee! Vrek, mens haal ‘n paar Bybel versies aan dan maak almal asof jy ‘n dominee is. 😕

  White Knight, ja om die Bybel te bestudeer bly steeds een van die belangrikste aspekte van Christen wees. Dis hoe mens jouself bewapen teen die aanslae van ongelowiges.

  Rustig, moenie worrie vir my is dit al so lank terug dat ek nie eers meer kan onthou wat ek op Sondagskool geleer het nie. 😉

 13. Roer permalink
  3 Desember 2008 3:14 nm

  Sorry Flippers. Ek het met jou gespot oor jy se^ dis ‘n preek en daar hol die hele WordPress met die notion. 😆

 14. Andrew permalink
  3 Desember 2008 5:51 nm

  Flippie ja dit is so, streng gesproke is ek agnosties maar ek verkies om nie so genoem te word nie want dit skep ‘n verkeerde indruk van my by ander. Ek het sterk ateistiese oortuiginge alhoewel ek nie 100% ateisties is nie. As ‘n mens nou regtig wil kan ‘n mens byvoorbeeld se^ dat ek agnosties is teenoor magnetisme. Dit is net ‘n filosofiese argument.

  Rustig ek het persoonlik nogal goed gedoen op sondag skool en was gereeld eerste in my klas, was altyd teenwoordig en het altyd my versies geken. Oor die algemeen ‘n soet kind. Vandag is ek uitgesproke teenoor godsdiens want die kerk het inligting van my probeer weerhou.

 15. 3 Desember 2008 9:00 nm

  Andrew: Ek het in huis van verligtes groot geword. Godsdiens was nooit bespreek. “Each to their own” was en is my ouers se leuse. Dit nogal in baie konserwatiewe omgewing. Goeie maniere en gedrag teenoor mede mens was en is die belangrikste gewees.

  Flippie dit klink so lekker op die oor: “Dominee Flippie Fanus” 😆

 16. Andrew permalink
  3 Desember 2008 10:23 nm

  Rustig what you say I find very interesting. I can’t help wondering why it is that I escaped religious belief and yet others haven’t. I don’t buy the argument that a gene for religiosity exists.

 17. 4 Desember 2008 5:49 vm

  Andrew, so jy se^ jy is eintlik agnosties met sekere ateistiese oortuigings. Dit klink so bietjie teenstrydig. Ek weet dat jy baie keer sterk gekant is teen mense se geloof in God, maar tog se^ jy dat jy niks glo voor jy nie bewyse het nie. As jy nie bewyse het nie moet jy mos eerder se^ dat jy eenvoudig nie weet of daar ‘n God is of nie. Nie waar nie?

  “I don’t buy the argument that a gene for religiosity exists.” Interessant. Beteken dit dat jy ‘n ander rede sien vir mense se neiging om spiritualiteit te soek?

  Rustig, dis nou een ding wat ek snaaks genoeg nooit enige hunkering na gehad het nie en dis om ‘n dominee te wees. Ek het soorgelyk aan jou ook in ‘n huis groot geword waar Godsdiens nie in my keel afgedruk was nie. My pa het altyd gese as mens te veel daaroor praat dan dweep mens. Ek moes self kies of ek wou aangeneem word.

 18. Andrew permalink
  4 Desember 2008 9:16 vm

  Flippie yes. No one has ever provided me with any evidence for God or fairies, which is why I say they probably do not exist. Although it is strictly speaking correct to say that I am agnostic towards fairies I actually do not believe that they are real at all. I have strong leanings towards afairieism, and if anyone should ask I’ll tell them I’m an afairiest. It just seems to me to be more honest.

  I do not know for sure whether any of the gods exists or not.

 19. 4 Desember 2008 1:17 nm

  FF- “. ‘n Ateis is iemand wat bereid is om te glo dat daar geen God is nie sonder dat hy bewyse daarvoor het.”

  Nee. ‘n Ateis is iemand wat bereid is om te glo dat daar geen bewyse vir God is nie en op grond daarvan oortuig te wees daar is ook nie een nie. Nes Andrew se voorbeeld van feetjies.

 20. 4 Desember 2008 1:50 nm

  Tog is die Bybel onfeilbaar, of hoe? Moses se wette, ten spyt?

  En as dit oor redding gaan, vanwaar al die voorwaardes (of ander tierlangtynjies).

  “Lewensmisie”? Miskien eerder “ondersoek”. Ek twyfel of almal met hierdie “lewensmisie” daarop uit is om God aan te vat. Om te wil weet hoe Mars se oppervlak lyk, of ‘n interpretasie te maak van ‘n eeue-oue skelet het darem seker nie as hoof motivering die ontkennining van God nie?

 21. 4 Desember 2008 1:57 nm

  Andrew, jy gebruik hier ‘n retoriese tegniek waar jy God en feetjie aan mekaar probeer gelyk stel. Dis ongeldig omdat jy nie die onbenullige inpak van feetjies op die mensdom en kultuur hoegenaamd kan vergelyk met God en Sy inpak daarop nie. Hierdie vergelyking bevat geen inherente redenasie nie. Dis bloot ‘n taktiek om God te probeer reduseer tot die vlak van feetjies. Geen denkende persoon sal val vir so argument nie.

  Johan nee ek stem nie met jou saam nie. Iewers het ek gelees “die afwesigheid van bewys is nie ‘n bewys van die afwesigheid nie” Het jy enige wetenskaplike bewyse dat jou Ma lief is vir jou? As jy op wetenskaplike gronde wil glo dat God nie bestaan nie moet jy wetenskaplike bewyse lewer dat God nie bestaan nie. Anders is jou geloof dat God nie bestaan nie net so wetenskaplik ongegrond as enigiemand wat glo dat God wel bestaan.

 22. 4 Desember 2008 2:11 nm

  Emil ek is nie seker waarop jy afstuur nie. Soos ek probeer verduidelik het, het die “ander tierlangryntjies” te make met Christelike lewenswandel en geestelike groei.

  Jy verstaan verkeerd, onthou die inskrywing is spesifiek gerig aan fundamentalistiese Christene. Maw as ek van mense met ‘n misie praat dan verwys ek na hulle en nie na mense wat God “aanvat” nie.

 23. 6 Desember 2008 4:02 nm

  Flippiefanus

  Moenie dat Andrew op jou battery piepie met “nobody ever provided me with any evidence” nie. Ek het al ‘n gesprek met hom gehad waarin ek bewyse bygesleep het. Hy het doodeenvoudig ontken dat daar enige bewyse is.

  Hoekom? Dit kannie bewyse wees, volgens hom, nie, oor daar na sy mening nog nooit bewyse was nie. Die miljoene gelowiges die afgelope 2000 jaar glo volgens hom vir geen rede nie, en watter redes hulle ookal gee, dis nie bewyse nie.

  Mens kan nie sinvol gesels met iemand wat doelbewus oë toedruk en dan sê: “Maar ek sien nie!”

  Sê ek almal moet glo wat ek glo? Nee, ek sê net dat mense eerlik moet wees.

  Oor die “afairyism” stelling: God se bestaan het denkers soos Aquinas, Descartes, Augustinus en Isaac Newton oortuig, terwyl geen groot massa van denkers ooit vir feetjies geredeneer het nie.

 24. Andrew permalink
  6 Desember 2008 6:17 nm

  To all you atheist savages out there, I was wrong, sorry. Change your ways NOW before its too late, evidence for God has been provided. Now the small task of interpretation must begin in all ernest. No more bacon for breakfast, no more pickled octopus, no more half shell mussels in creamy garlic sauce or grilled langoustines basted with lemon butter … darn this is going to be tough.

  I think I’ll sacrifice something tonight to give myself a head start.

 25. 6 Desember 2008 9:11 nm

  Retha

  Ek en Andrew het al ‘n lang redenasie aan die gang. Wel eintlik is dit maar meer redenasie van my kant af en retoriek van sy kant af. 🙂 In die begin het hy die waters getoets met so paar stellings en toe seker gesien sy redenasies vorder nie. Van toe af kom hy maar met die tipe goed soos wat hy hierbo skryf. Dis eintlik maar net ‘n oor en weer getergery op hierdie stadium. 😉

  Andrew, moenie bekommerd wees nie ‘n vrygemaakde Christen kan enigiets eet en hoef nie offers te bring nie. 🙂

 26. Andrew permalink
  6 Desember 2008 9:34 nm

  Phew dis ‘n verligting, Levitikus 11:10 het my bekommered gehad. En nou dat ek ‘n Christen is vind ek nie die terme ‘vrygemaak’ en ‘Christen’ as teenstrydig nie.

 27. 7 Desember 2008 6:53 vm

  Jy weet, FF, dis soms vir my moeilik om ‘n balans te vind.

  Soms moet jy twakpraters se stellings deur ‘n meul van logika en werklikheid sit, net om te bewys dat dit nie iets is om ernstig op te neem nie. En meeste van die tyd moet jy hulle maar net terg. Selfs die Spreuke-skrywer het klaarblyklik gewonder of mens ‘n dwaas na sy sotheid moet antwoord.

  En ek weet nie altyd wat die regte een is om te doen nie.

 28. 7 Desember 2008 7:01 vm

  Andrew, lyk my jy is vasgeval in die Ou Testament. Lees so bietjie ook die Nuwe Testament. En haal daardie oogklappe af. 😉 Lees bietjie 1 Kor 8 en ook Joh 8:31-41, Rom 8, 1Pet 2:13-17.

 29. Andrew permalink
  7 Desember 2008 9:44 vm

  “Soms moet jy twakpraters se stellings deur ‘n meul van logika en werklikheid sit, net om te bewys dat dit nie iets is om ernstig op te neem nie.”
  Presies Retha, presies.

  “En meeste van die tyd moet jy hulle maar net terg.”
  Ah ha! Dis wat ek nog die heel tyd se^.

  Ai dis lekker as ek en jy saamstem. 🙂

  So van die os op die jas, lees 1 Pet 3 1-7. Dit handel oor vroue se minderwaardigheid en onderdanigheid aan hul eggenote.

 30. 7 Desember 2008 1:41 nm

  Minderwaardigheid, Andrew? En waar sê dit dat die vrou minder werd is as haar eggenoot?

  Jy lees al weer dinge in die Bybel in wat nie daar staan nie.

 31. Andrew permalink
  7 Desember 2008 3:38 nm

  “Wives, in the same way be submissive to your husbands …” 1 Peter 3:1

  “…They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master.” 1 Peter 3:6

  “…and treat them with respect as the WEAKER partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder YOUR prayers” 1 Peter 3:7

  What about hindrance of a woman’s prayers? Retha it is no secret that your religion is sexists.

 32. ding permalink
  7 Desember 2008 4:15 nm

  Dagsê!
  Nou sien Ding net hierdie laaste paar kommentare en Ding kry ‘n lui glimlag … sekerlik is wat Andrew sê nie ongekwalifiseerd onvanpas nie.

  Al waaroor Ding wonder:
  As manman nou nog steeds soooo wil glo, dan is die saak seker reg, maar dan moet manman net onthou manman moet allerheeleerste optree en handel en wees soos dieselfde Bybel voorskryf ‘n man moet wees.
  En Ding wonder maar net hoeveel van die mangeslag vandag wel kwalifiseer en voldoen aan die Bybel se vereistes?

  Huh-uh, nee, hel, dan gee Ding sommer self vir die vroutjieratwerkgoed fyngoedjies om te brand, want Ding weet hy is nie halfpad ‘n Bybelse man soos die Bybel wil hê nie – sien, ‘n gedeelde verantwoordelikheid is die helfte ligter. Hoekom sal manman dan nou patriargies wil lewe?

 33. 7 Desember 2008 4:36 nm

  Ding, dis baie waar wat jy se^. Die maatstaf wat vir ons in die Bybel voorgehou word is baie hoog en moeilik om na te streef. Gelukkig gee God nie net maatstawwe nie. Hy gee ook wysheid en liefde.

  Andrew, onthou jy nog my inskrywing: Moraliteit in ‘n veranderende wereld? Daar het ek hierdie situasie probeer aanspreek. In die tyd wat die Bybel geskryf was het die mensdom anders na dinge gekyk as vandag. Die paradigma het op daardie stadium dinge toegelaat wat ons nie meer vandag as aanvaarbaar sien nie. God het ‘n hoe”r maatstaf vir die mens. Nogtans gun Hy die mens die geleentheid om binne perke sy eie moraliteit binne sy kultuur van die tyd te bepaal. Dis hoekom daar staan: “met die maat waarmee jy meet sal jy gemeet word.”

  Wanneer jy dus nou in die Bybel lees en dit as seksisties afmaak dan oordeel jy die mense van daardie tyd vanuit jou paradigma van vandag. Dis onregverdig. Net so onregverdig as wat dit sal wees as mense wat in die verre toekoms gaan leef jou dalk gaan veroordeel vanuit hulle kultuur en hulle beter ingeligde paradigma wat hulle dalk in die toekoms sal he. Of dink jy dat jou moraliteit wat jy vandag het reeds perfek is?

 34. 7 Desember 2008 5:16 nm

  Andrew, wil jy nou kom voorgee dat vroue NIE die swakker geslag is nie? 😉

 35. 7 Desember 2008 6:34 nm

  Depending on the sense that weaker is meant in, I have no problem with being regarded as weaker. Woman are, as a rule, physically weaker than men. And up to modern times, they lived shorter lifes on average as well, because they often died in childbirth.

  And if it hinders the prayers of a man when he disrespects his wife, that does nothing to devalue woman- in fact, it tells that God “devalues” the prayers (and thus, the relationship with God) of men who do not respect their wifes. (Since the New Testament is all about a relationship with God, that in itself mean the order to husbands to respect has really strong consequences, consequences not given to the wifes.)

  (Ek het lankal ‘n blog inskrywing vir my blog oor die saak begin, maar is nog nie tevrede daarmee nie- al die Bybelse voorbeelde van hoe positief God vroue sien, nie minderwaardig nie, is so baie dat die stuk lank vat. 🙂 Intussen gee ek maar hierdie skakel
  http://www.godandscience.org/apologetics/sexism.html )

 36. Mefri permalink
  7 Desember 2008 6:56 nm

  BiB LOL

  Ek het vandag behoorlik drooggemaak, want ek het nie aandag gegee toe die petroljoggie my kar vol diesel pleks van petrol gemaak het nie. Vol soos in 50 liters-vol.

  Nodeloos om te sê ek het nie ver gekom nie.. My seun het my kom haal waar ek gestrand op die snelweg gesit en wag het vir die AA. Dit was so vertroostend om in sy twee sterk arms skuiling te vind en sy paaiende stem te hoor “toemaar ma…” Dan is die swak-wees van vrouwees ʼn hemelse ervaring. Julle mag maar die sterker geslag wees hoor.

  Net vir die rekord; Ek sou kon regkom sonder hom.

 37. Andrew permalink
  7 Desember 2008 8:09 nm

  BiB, ek dink as Mefri een van haar blouse se knope losgemaak het en haar oogwimpers geknip het langs die pad sou daar hordes mans gestop het om haar te help. Wie is die swakste geslag nou weer? 🙂

 38. 7 Desember 2008 8:24 nm

  Mefri, dis een van die redes hoekom ek maar liewer nie ‘n diesel kar koop nie want ek is so verstrooid. Ek sal kronies die ding vol petrol maak. Verstrooidheid is geslagsblind. 😉

 39. 7 Desember 2008 8:31 nm

  Retha, jy’t eers in my modereer hokkie gaan vassit. 🙂 Hoop jy kry daardie inskrywing van jou gou klaar want ek sal dit graag wil lees.

 40. Mefri permalink
  7 Desember 2008 8:51 nm

  Dankie Flippiefanus, jy is ‘n ware gentleman! Dit is baie aangenaam om so hanteer te word – ek sal dit onthou saam met al my mooiste, soetste herinneringe van blogs-lees.

 41. Andrew permalink
  7 Desember 2008 9:59 nm

  Isn’t it time The Holy Bible is revised? The Holy Kor’an has been revised before and a lot of the bad bits have been removed which might explain why it seems to jump from one topic to the next in an incoherent fashion. Get rid of all the pieces of text that no longer apply to a civilized society and avoid the desperate need for ‘scraping the bottom of the barrel’ arguments that is so clearly evident in Retha’ reference above.

 42. 8 Desember 2008 6:44 vm

  As mense self ‘n godsdiens opmaak, kan hulle bylas en wegvat soos dit in hulle smaak val. Maar wanneer iets van God af kom, kan mens nie.

  En dat God man en vrou na Sy beeld geskape het, en dat dit in Sy gemeente nie saak maak of iemand man of vrou, slaaf of vry is nie (Gal. 3:28)- almal het ewe veel waarde voor Hom- bly Bybels waar- of mens daarvan hou of nie.

 43. 8 Desember 2008 9:25 vm

  Hi Mefri, nou laat my my so goed voel, dankie. 🙂

  Andrew, as jy nou gaan begin snipper aan die Bybel dan gaan jy op die ou end sit met ‘n resultaat wat jou spesifieke oordeel onder die huidige paradigma reflekteer. More, oormore, is daar ‘n paradigma skuif en wat dan vir jou so reg gelyk het is skielik weer vir ander verkeerd of anders om.

  Nee wat, los die Bybel maar net soos dit is en vra liewer vir God om vir jou deur sy Heilige Gees die wysheid te gee om die Bybel reg te verstaan. Dis baie veiliger.

 44. Andrew permalink
  8 Desember 2008 1:45 nm

  Flippie, this is exactly my point. Because the Zeitgeist keeps changing no document can lay claim to eternal morality. Less so one that is over 1500 years old. Which is why religious followers are forced to come up with ingenious arguments to justify the amoral writings of their holy books. Retha feels her reference above is a rebuttal of Christian amoral teaching. It isn’t, its not convincing enough.

  Believers are constantly on the back foot trying to play catch-up with the real world.

 45. 8 Desember 2008 2:19 nm

  Andrew, ek dink jy geniet jou gate uit op hierdie blog met al die klippe wat jy in die bos gooi! Jy hou daarvan om die pap lekker dik te roer. Om die een of ander snaakse rede dink ek nie jy is nie regtig so anti-Christelik as wat jy wil voorgee nie…

 46. Cara Meintjes permalink
  8 Desember 2008 2:46 nm

  Hiehie… JIssie FF, dit was nou ‘n lekker lees. Die blog en die comments.

  Mefri jy’s awesome, ek begin ook jou vredevolle vreugdevolle benadering tot vrouwees leer ken en dis die lekkerste ding ever. JAloers dat jy ‘n groot sterk seun het… eendag. 🙂

  Retha ek het ook al tot sommige van dieselfde gevolgtrekkings gekom as jy. Ons samelewing maak dit vir ons so moelik om te glo dat God vroue liefhet en die beste vir ons bedoel… Maar soos ek groei, kyk ek al hoe meer terug in verwondering oor die verspotte argumente waarop my vrees en opstandigheid gegrond was. EN ek begin stadig verseker ‘n nuwe prentjie sien.

  Andrew, sterkte with your battle convincing the Christians they’re wrong. Would love to make friends with you. Where are you? SA?

  Ek weet nie hoeveel filosofie jy al gelees het nie FF, maar dis cool want in die kort mini intro kursus wat ek pas op Sbosch voltooi het – die filiosofie van die wetenskap, metawetenskap 354 – het ons ook te doen gekry met die verskillende “doele” wat kennis al oor die eeue gehad het. Die twee major doele was “kennis as deug”: wat is goed? wat is sleg? wat is die mens? – met ander woorde, om baie kennis te hê, maak van jou ‘n beter mens; jy verstaan jou doel in die lewe beter, ensovoorts. Die ander “kennisideaal” is “kennis as mag”: hoe werk dit? wat gebeur as ek dit so manipuleer? hoekom gebeur dit? en dit lei natuurlik tot tegnologie. Hierdie ideaal is op die oomblik meer belangrik in die samelewing; in Aristoteles se tyd was kennis as deug weer belangriker. Jou blog eggo hierdie besef van twee kennisideale.

  ‘n Baie cool Christen na wie ek baie opkyk het dit ‘n slag so gestel – hy vind sommige “creationists” aanbid creation eerder a

 47. Cara Meintjes permalink
  8 Desember 2008 2:48 nm

  (oeps… stupid Franse keyboard.)
  … eerder as God. Hy het dit bietjie sagter gestel as jy, dus. Maar dis dieselfde punt.

 48. Mefri permalink
  8 Desember 2008 3:32 nm

  Dankie Cara 🙂

 49. Andrew permalink
  8 Desember 2008 4:28 nm

  Hi BiB, I’m going to have to tell you the truth, I do mean what I say on blogs. Sorry if I disappoint you, but that is how it is. Why am I a militant atheist? Don’t know, just being true to myself.

  Do you have any idea what its like being an atheist in this world? Today I did a bit of driving around in order to collect documents I need to resign at work. All over the fucking place there were churches, advertising boards promoting crazy beliefs, mutie shops …the list goes on. I switched on my radio … it happened to be tuned to RSG after listening to ‘Hoe verklaar jy dit’ yesterday. More religious horseshit!

  I wish there was a drug I could take to make me a religious zombie.

  Hallo Cara en bly te kenne, ek bly in Kaapstad. Ek wens ek kon filiosofie swot.

 50. 8 Desember 2008 4:31 nm

  Nee Andrew, die Bybel is inderdaad daartoe instaat om vir ons ‘n moraliteitsbeginsel te gee wat tydloos is en ewig vas staan ongeag van die paradigma: jy moet jou naaste liefhe soos jouself en jou God met alles wat jy het. In die Bybel staan dat hierdie liefdesbeginsel die hele wet en die profete saamvat. Hierdie beginsel is dus nog net so waar as wat dit 2000 jaar terug was.

  Dis eerder die res van die wereld wat by die Christendom opvang. Dit kan jy sien in terme van die Christelike beginsels wat al geruime tyd ingebou is in die moraliteit van die Westerse beskawing.

  BiB, ek dink jy is reg. Andrew geniet hierdie redenasie so dat hy homself net nie hier kan losskeur nie. 😉

  Cara baie dankie en baie welkom hier. Eintlik is ek maar redelik onkundig oor filosofie. Ek het al selfs op ‘n stadium teen die filosfie uitgevaar. 😳 Maar nou ja kom ons los dit nou maar daar. 😀

 51. 8 Desember 2008 4:47 nm

  Cara, dankie vir jou inskrywing oor kennis as deug en kennis as mag. Dís nou iets om oor na te dink!

 52. Andrew permalink
  8 Desember 2008 5:04 nm

  Ek het vandag ‘n Bybel versie in Afrikaans opgesoek op die internet en het toevallig afgekom op ‘n ou SA blog waar een van ons ‘regulars’ lelik in iemand ingevaar het oor evolusie. Dit het my weer moed gegee. 🙂 Mooi so.

 53. Mefri permalink
  8 Desember 2008 5:06 nm

  Gaan jy begin blog Andrew?

 54. 8 Desember 2008 5:31 nm

  Andrew, as ek jou dan reg verstaan, is jy nie soseer anti-Christelik nie, maar anti-geloof of anti-God? Ek sal graag wil sien op watter Moslem of Buddhistiese blogs jy die pap roer en watter reaksie jy aldaar ontvang.

 55. Andrew permalink
  8 Desember 2008 5:36 nm

  Hi Mefri, ek het dit al oorweeg maar wil nie eintlik nie. Anyway, die jaar wat voorle^ moet el konsentreer op my nuwe lewe. No distractions allowed and no girlfriends, not even summer holiday romances. 🙂 My father used to always say to me, “Andrew leave all these superficial pleasures of life and study, study, study. Live your life kingdomly and triumphantly and you can’t go wrong.”

 56. Andrew permalink
  8 Desember 2008 5:48 nm

  BiB wat jy nou daar gese^ het noem ons ateiste “fatwa envy”.

 57. Andrew permalink
  8 Desember 2008 5:52 nm

  May I add that I am as outspoken about Islam at work as I am about Christianity? The weirdest thing of all is that Muslim women, in general, secretly support me.

 58. Andrew permalink
  8 Desember 2008 5:59 nm

  One more thing, I think I have also turned uncertain believers into believers again due to my relentless, arrogant verbal attacks.

 59. 8 Desember 2008 7:01 nm

  Jy moet jou naaste lief hê soos jouself is moreel genoeg vir my 😉 Niks meer nodig nie!

 60. Andrew permalink
  8 Desember 2008 7:33 nm

  Empathy has even been observed in insects. 😉 The debate around the mechanisms of evolusion has only started.

 61. 8 Desember 2008 7:41 nm

  Let’s not forget Elephants!

 62. Andrew permalink
  8 Desember 2008 8:01 nm

  Ja sowaar Emil. Ek het so ruk terug ‘n skrywe gerig aan 702 en gevra dat hulle meer doen om die natuur wetenskap te bevorder op hul radio stasie. Ander het dit seker ook gedoen want ek het onlangs ontdek dat hulle nou die “Naked Scientist” uitsaai op Vrydag oggende. 🙂

 63. 9 Desember 2008 3:26 nm

  “fatwa envy” 🙂

  “One more thing, I think I have also turned uncertain believers into believers again due to my relentless, arrogant verbal attacks.”

  Dit verbaas my nie. As God selfs ‘n donkie gebruik het, kan hy seker ook Broer Andrew se tirades na Sy wil plooi.

 64. 9 Desember 2008 6:51 nm

  Andrew, dis als goed en wel as mense wetenskap bevorder solank hulle net nie wetenskap oorverkoop nie. Dit gebeur baie deesdae. Mens gaan en maak aansprake gebasseer op kamtige wetenskap terwyl daar geen wetenskaplike gronde daarvoor is nie.

  Verder wil ek Cara beaam, daar moet ‘n balans wees. As jy pa vir jou gese het: “Andrew leave all these superficial pleasures of life and study, study, study. Live your life kingdomly and triumphantly and you can’t go wrong.” Dan is ek bang dat jy die balans in jou lewe gaan verloor. Nee wat, geniet jou meisie voor die jare gaan kom waar jy dalk jouself verwyt dat jy jou geleenthede weggegooi het.

 65. Andrew permalink
  10 Desember 2008 9:31 vm

  BiB, ek hoop nie die vergelyking tussen my en donkies gee vir hulle ‘n slegte naam nie. 🙂

  Flippie jy is reg, ‘n mens moet seker ‘n balaans handhaaf maar deel van my planne vir die volgende drie jaar is ‘n humanistiese projek wat ek self wil behartig en finansier. Die girls moet maar eers na die res van die menu kyk. 😉

 66. 10 Desember 2008 11:17 vm

  Andrew, wil jy nie vir ons meer vertel van hierdie humanistiese projek van jou nie? As jy nou jou eie woernaal gehad het kon jy dit daarop bespreek het.

 67. Andrew permalink
  10 Desember 2008 2:00 nm

  Flippie, ek wil ‘n boorgat iewers in Afrika sink om skoon water te kan voorsien aan ‘n gemeenskap. ‘n Goeie Muslem vriend van my het a paar maande terug aan my genoem dat hy dit wil doen en nou stel ek ook belang om betrokke te raak.

 68. 10 Desember 2008 4:45 nm

  Wonderlik Andrew! Maar dit gaan jou seker tog nie so besig hou dat jy nie ook nog ‘n woernaal (en ‘n paar girls 😉 ) kan onderhou nie?

 69. Andrew permalink
  10 Desember 2008 5:13 nm

  Wat … ‘n paar girls, is ek ‘n masjien?!

  Shit dankie Flip nou het ek lekker gelag … 🙂

 70. 10 Desember 2008 6:21 nm

  Nee nee, strictly friendship. Wat het jy nou gedink? 😉

Trackbacks

 1. Daardie omstrede 6 dae (deel 2) « Flippiefanus

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: