Abraham se geloof

Die Bybel handel onder andere oor die lewens van baie mense. Van hierdie mense se lewens was van so aard dat mens hulle as rolmodelle vir jou eie lewe kan sien. Verskillende aspekte van ‘n mens se lewe word in die lewens van die verskillende Bybelse rolmodelle weergegee.

Wanneer dit by geloof kom dien die lewe van Abraham as ‘n besondere voorbeeld. God het aan Abraham ‘n belofte gegee en al het hierdie belofte vir Abraham onmoontlik gelyk, het hy nogtans geglo. Abraham se geloof was sodanig gewees dat God dit aan hom as geregverdigheid toegereken het. Met ander woorde, Abraham is gered, nie op grond van wetsonderhoudig nie, maar op grond van sy geloof.

Nou kyk, dit is merkwaardig, gesien in die lig daarvan dat Abraham geleef het lank voordat Jesus Christus gebore is, en selfs voordat Moses die wet aan die Israeliete gegee het. Abraham se lewe is dus ‘n vooruitskouing van dit wat Jesus uiteindelik op die aarde sou kom vestig, naamlik verlossing deur geloof.

Soms twyfel mens in jou eie geloof, of miskien voel mens dat jou geloof nie daartoe instaat kan wees om te kan lei tot jou redding nie. Hoekom sal God dan nou in hierdie armsalige wese wat ek is kan belangstel? Die Bybel beloof vir ons dat dit nie saak maak wat jy is of wat jy gedoen het nie. Op grond van jou geloof in God en in sy beloftes word jy “geregverdig” verklaar. Met ander woorde, nie net alleen nie skuldig (not guilty) nie, maar inderdaad onskuldig (innocent)!

Dit verg egter geloof. God gee aan ons beloftes en daardie beloftes moet ons, one eie maak, daarop fokus en dit glo. Van watter beloftes praat ek? Die Bybel is vol beloftes. Die belofte wat vir my spesifiek op hierdie stadium besondere betekenis het, is die volgende:

En elkeen wat ter wille van my Naam afgesien het van huise of broers of susters of pa of ma of kinders of grond, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry.— Matt 19:29

Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste: hy het veertien duisend stuks kleinvee, ses duisend kamel, twee duisend beeste en ‘n duisend donkies gekry, en ook sewe seuns en drie dogters.— Job 42:12-13

21 thoughts on “Abraham se geloof

 1. Aarde Sammi, my mond hang oop. Verstaan ek jou reg, is dit mense wat jy ken wat die dinge gedoen het? Dis vreeslik as mens later nie mer weet wie mens kan vertrou nie. Dit is op sulke stadiums wat mens leer om vas te hou aan ‘n mens se geloof. Ek hoop en bid dat jy deur hierdie ding sal kom en weer sal kan glimlag. Net vanoggend gelees in Romeine 12 waar Paulus daarvan praat dat mens nie moet weerwraak neem nie, maar vir God toelaat om sy reg te laat geskied. So gee die dinge aan God oor en vergeet daarvan.

 2. Die laaste amper jaar se gebeure in my eie lewe sal kan getuig van bose wat probeer houvas kry het.
  Waar ek met tye erg gedisorienteerd was en my rigting verloor het. Sterkste talent wat ek van God ontvang het. Dat sekere bloggers gedink het ek verloor dit, maar nou het ek uiteindelik bewyse dat sekere mense dit goedgedink het, wat fisies naby my bly, om eerstens te gereel het dat ‘n vrou-alleen wat moes konsentreer om ‘n sestienjarige regop te hou in ‘n vreemde plek, date-rape-drugs ingejaag is tussen “vertrouelinge” . Mense wat ek nie in my lewe ingenooi het nie, maar wie letterlik deur aan my voorgestel is. Op menige geleenthede was hierdie tablette in poeiervorm my ingegee. Maar ‘n spuitvorm om vensters is ook gebruik.
  Hierdie was gedoen om my te isoleer en te diskrediteer in ‘n vreemde, nuwe plek. Maar dankie Here, dat my eie liggaam sy stories begin vertel het. Lewervlekke. Wat gekoppel is aan drankverslawing. Stories wat versprei is dat ek ‘n totale alkolis is. Dat ek rondgeloop het tydens my negentienjarige huwelik. Ens. Die nuutste is fotos, papiere (hardcopy) wat hierdie kan “bewys” .
  Ek het ‘n man gesoen en ek kan niks onthou nie. Ek het buitengewoon seksueel aangetrokke tot iemand gevoel in Maart verlede jaar.

  Dan s^e ek weer, dankie Here vir werklike goeie vriende en familie wat ingespring het en daarop aangedring het dat ek moet gaan vir fisiese toetse.

  En ek wonder hoekom die soen insident plaasgevind het by no 53 Debeer Straat in die Strand. Terwyl my pa in 153 De Beer Straat in die Strand gebore is. En dat sy grootmoeder hom met die hand gelei het na die AGS kerk in Beukes Straat. En ek dink aan die werklike mense wat hul voorgedoen het as nuwe beskermers.

  Ek het verskillende anti-spy en spamware op my rekenaar laat aanbring omrede daar ingebreek is op my rekenaar. En toe ek virtueel wegstap, spil dit oor in die werklike lewe. Daar is in my huis ingegaan en deur my persoonlike goed gekrap, my onderklere veral. Kos is verwyder en uiteindelik toe ek een aand verlede week vir myself ‘n drankie skink met al die stres om my, kon NIEMAND my wakker kry tenspyte van die feit dat ek ‘n baie ligte slaper is onder normale omstandighede nie. En ek het nou uiteindelik genoeg gehad. Daar is ‘n virtuele lewe waar ek verban is, maar ek word nie kans gegun om in die werklike lewe vorentoe te stap nie. Daagliks word daar om en in my huis ingegaan. Nou goed – diegene wat ‘n ander nie iets gun nie – julle kan maar die huis nou kry, met stukkende slotte en blindings.

  “Bewyse” wat verkry word terwyl iemand gif ingejaag word wat na dood kan lei, is ‘n ernstige kriminele oortreding. Voorafbedagte beplanning wat oor ‘n jaar al strek.

  Nadat ek terug gekom het van Des saam met my broer en ouers in Gauteng, was my motor gestamp. My papiere in verskillende plekke – my juweliersware en 2 Kruger rande uit my kluis verwyder. My onderklere weereens in ‘n warboel. My laatlam se paspoort weg.

  My kinderfotos, my persoonlike dokumente weg oor die maande. Isolering. My landlyn met tye is ingeluister en afgesny later. Verdere isolering. Verdere diskreditering. The Mission, die fliek wat ek terug gebring van die UK, weg uit my huis. Weg uit my vriend se huis.

  Nou vra Andrew bewyse. Andrew – hier is ek nog. Tenspyte van aanslae, want hoe harder die aanslae – hoe duideliker het God my uitgewys presies WIE almal betrokke is. En daardie mense (‘n hele sirkel) het my siel probeer knak. En hoe meer ek staande gebly het, hoe harder was die aanslae. Soveel so dat my arme 82 jarige pa selfs oproepe begin ontvang het. In KZN. En my broer in hegtenis geneem is in Jhb op ‘n absurde aanklag. Hierdie laaste week.

  Met alles is daar ‘n begin en ‘n einde. My liggaam self en my hond kan nie jok nie. Nou goed – diegene wat ‘n ander nie iets gun nie – julle kan maar die huis nou kry, met stukkende slotte en blindings. My gestampte motor ook. My liggaam kan julle breek, maar my siel nooit nie

  Julle name wat hiervoor verantwoordelik is, l^e by God. Ek se”en julle en vergeef julle.

  Maar my seuns sal hierdie nie vergeet nie. En ‘n klomp ander ook nie.
  En ongelukkig, vir julle, tenspyte van erg nagevolge kon my brein darem nog funksioneer. En ongelukkig vir julle ook – het ek werklik in die ware lewe oorlog teen misdaad gevoer in Jozi se dae. En ongelukkig vir julle was ek die een mens wat die eerste wettige ” road-closure” na 18 maande se werk reggekry in SA. 1994. Het ek ooit daaroor gepraat? Nee. Was nie nodig nie – het nie gepraat oor dinge nie, maar gedoen. En ongelukkig vir julle, het ek ook ‘n span van 80 volunteers opgebou in Jozi vir die polisie. Het ek ooit daaroor gepraat? Nee – net gedoen. En as sulks het ek my ou kontakte tussen my isolering gaan opsoek. En wat is so uiters, uiters hartseer oor hierdie hele bizarre, siek storie? Dit gaan alles oor geld, mag sensasie en beheer oor ander.

  Dankie Flippie en Retha vir jul standvastige geloof. Flippie, jy het my eendag gevra: Hoekom glo jy? En ek het geantwoord: Omrede die boosheid daar is. As jy aan en in God glo, moet jy ook aan die teenwig glo. Maar God is almagtig. En God-drie-enig is in beheer.

  as waarskuwing vir ander weerlose alleen vrouens/enkel ouers: http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=21794

 3. Louwie, miskien is jy reg, miskien ervaar Andrew ‘n worsteling met God. Wat ookal die geval is, my (en Retha se) rol in die saak is om sy vrae te probeer antwoord en sy miskonsepsies te probeer korregeer. Hoe hy sy verhouding met God beoefen is op die ou end ‘n saak tussen hom en God.

 4. Louwie, ek weet die kanse is goed dat ek en FF geen verskil aan hom gaan maak nie. Net God kan sy denkwyse verander. Maar die objektiewe leser moenie ‘n oomblik dink dat Andrew en diesulkes vanuit ‘n redelike manier van dink net glo waarvoor hulle bewyse het nie. Want dit is nie so nie.
  Jy sien, Louwie, dit werk so: God weerstaan die hoogmoediges, maar gee aan die nederiges genade. (Jakobus 4:6) Mense soos Andrew glo hoogmoedig dat hulle die slim, rasioneles is en gelowiges irrasioneel. As ek diesulkes wys dat hulle argumente feitelik verkeerd/ irrasionele argumente is, kan dit hulle dalk help om iewers by nederigheid uit te kom. As hulle intellektueel eerlik is, dit wil sê.

  Jode sê die stemme is Yahweh s’n, Moslems sal sê dis Allah, Hindus weer dis een van hul duisende gode. Is dit vir jou so moeilik om te verstaan dat die bewyslas op julle rus om te wys dat die stemme afkomstig is van die gode van julle geloof?

  Andrew, jy beweer dat Jode, Moslems, Hindus, almal glo dat hulle werklik die stem van God direk kan hoor. Staaf dat elk van daardie gelowe in ‘n persoonlike stem van God op daardie manier glo. Anders is jou vraag nie van toepassing nie.

  En daar is net ‘n bewyslas op my (dat ek wel God se stem hoor) wanneer ek iemand vra om op te tree volgens daardie stem. Ek vra nie jou om op te tree volgens die Stem wat ek hoor nie, ek het tot dusvêr nog nooit enigiets wat ek op die Internet gesê het geskryf as “Glo dit, want die stem van God in my binneste sê …..” dus het ek geen bewyslas teenoor jou of enigeen op die Internet t.o.v. daardie stem nie.

 5. Flippiefanus, Rhetha, julle moet verstaan dat Andrew se geveg nie regtig met julle is nie. Wat julle ook al sê gaan geen verskil aan hom maak nie. Andrew se geveg is direk met die God wat hy sê nie bestaan nie. Hy veg verwoed en eis dat daardie God wat nie bestaan nie direk met hom moet praat, nie Sy meelopers nie.
  Ek het simpatie met Andrew, maar ek het ook hoop vir hom, hy is nie `n dom mens nie, inteendeel.
  Vir nou is hy nog soos daardie koppie tee in die Buddhiste storie.

 6. Andrew, wat jy se^ is mos duidelik gebaseer op die feit dat jy glo dat daar nie ‘n God is nie. Dit is ‘n geloof wat jy het wat nie op enige feite gebaseer is nie. As jy dus wetenskaplik te werk wil gaan beoort jy eerder in die lig van ‘n gebrek aan enige feite gewoon te se^ dat jy nie weet of daar ‘n God is nie. Wanneer jy egter sulke dratiese stellings maak sonder enige feite dan is jy niks beter as diegene wat jy beskuldig nie. Dit is sinneloos om te stry wie die bewyslas het wanneer nie een van die twee kante in ieder geval enige bewyse kan lewer nie. Ten minste kan Christene aanvoer dat hul kennis gebaseer is op God se openbarings. Wat kan jy aanvoer om jou oortuigings te staaf? Niks nie. So jy dus glo iets sonder enige argument hoegenaamd. Waar plaas dit jou?

 7. *urgh*

  Ag nee regtig Retha, nie al weer nie … please I beg you. 🙂

  Jode sê die stemme is Yahweh s’n, Moslems sal sê dis Allah, Hindus weer dis een van hul duisende gode. Is dit vir jou so moeilik om te verstaan dat die bewyslas op julle rus om te wys dat die stemme afkomstig is van die gode van julle geloof?

  Waneer ek ‘n gesprek in my kop het met iemand (ons doen dit almal) dan weet ek dis opgemaak en alles net my verbeelding. Dis die verskil.

 8. Goed, as jou standaarde vir bewyse so hoog is, en as jy sou aandring op bewyse vir geloof indien ek ateïsme ‘n geestessiekte sou noem, vra ek jou nou om aan jou eie standaarde te voldoen.

  Jy het godsdiens ‘n geestessiekte genoem. Gee dus nou jou bewyse vir ateïsme. Ek hoor jou standaarde vir bewyse is glo hoër as myne. Gee dus ‘n sterk en stewige argument met jou bewyse vir ateïsme.

 9. Retha, my vereistes vir bewyse is skynbaar hoër as joune.

  Flippie dan moet ek en jy weer verskil soos gewoonlik. Ek sê Abraham was siek, moontlik schizophrenia, of hy het hallusinasies ervaar as gevolg van dwelms wat hy gebruik het.

 10. Andrew, nee man daar is ‘n duidelike verskil tussen mense wat ‘n psigiese probleem het en as gevolg daarvan stemme hooren mens wat deur die Heilige Gees vervul is en onder die leiding van die Heilige Gees leef.

  Retha, ek het jou kommentaar herstel (soos ek dink dit moet wees).

 11. Andrew sê:

  Ek sal aandring dat jy bewyse lewer vir jou god voor jy ateïsme kan begin vergelyk met ‘n geestes siekte.

  Dubbele standaarde, want jy het geen bewyse vir die waarheid van ateïsme gelewer voor jy geloof met ‘n geestessiekte vergelyk het nie. En oneerlik, want ek het al bewyse gelewer en jy weier bloot om daardie bewyse te bespreek of te hanteer.
  (Oor stemme: Leë vat, hou toe jou kraan, dan dink die mense dalk jy is vol. Jy kan seker ewenwel doof wees en iemand wat ander mense wat vertel hulle hoor mekaar se stemme met ‘n geestessieke vergelyk.)

 12. Flippie ek het met iemand saamgebly wat stemme kon hoor en ek kan jou verseker dis hel op aarde. Dit het jare geneem om die regte kombinasie medikasie vir haar te kry wat werk. Dis een ding om met god te praat, dis iets heeltemal anders as god jou antwoord en jy sy stem hoor. Ek is verlig om te hoor dat “stem” vir jou slegs ‘n figuurlike betekenis het want dis nie die geval met almal nie.

 13. Andrew, jou stelling is op onkunde gebasseer want ek vermoed dat jy nog nooit in so situasie was waar jy dit self kon ervaar nie. Jou stelling is bloot gebaseer op onkunde. Wanneer iemand ‘n Christen word dan ontvang so persoon die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei hierdie persoon deur sy of haar denke om volgens die wil van die Here te leef. Nogtans kan die persoon besluit om dit nie te gehoorsam nie wat dan stelselmatig daartoe le dat die persoon nie meer die “stem” van die Heilige Gees sal hoor nie. Let op dat die “stem” hier figuurlik bedoel word. Dis nie ‘n fisiese stem wat jy in jou kop hoor nie.

  Bib, dit is waar, geloof is nie aldag ‘n maklike pad om te loop nie.

 14. Of dit jy is, of ‘n Moslem of Satanis is wat die vraag vra maak geen verskil nie. Ek sal aandring dat jy bewyse lewer vir jou god voor jy ateïsme kan begin vergelyk met ‘n geestes siekte.

  Indien dit enigsins moontlik is moet nie my komentaar as ‘n persoonlik aanval sien nie.

 15. Dis tyd dat godsdiens geklasifiseer word as ‘n geestelike siekte.

  Veronderstel ek vertel dieselfde oor jou. Sê nou maar ek sê:

  Dis tyd dat ateisme geklasifiseer word as ‘n geestelike siekte.

  Wat sal jy antwoord?

 16. FF, dankie vir hierdie inskrywing. Geloof is ‘n lewenslange reis, gevul met teleurstellings, oorwinnings en baie vrae. ‘n Maklike gelykpad is dit nie, maar tog so die moeite werd.

 17. Iemand wat ‘n stem hoor wat sê hy moet sy kind dood maak lei aan ‘n neurologiese patalogie.

  “…met die nodige geestelike groei kan mens by ‘n punt kom waar mens die stem van God kan hoor.”

  Dis tyd dat godsdiens geklasifiseer word as ‘n geestelike siekte. Jammer as ek jou/julle gevoelens seer maak maar dis hoe ek dit sien.

 18. Ek het onlangs by Retha ‘n halfhartige gesprek gehad oor offers. Sy voel dit is ‘n joodse tradisie en het niks te doen met christenskap nie. As sy reg is hoef jy nie jouself te breek oor Isaac en sy pa nie en oor hoe onverstaanbaar wreed die joodse god is nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.